Velkommen til Agdenes
Velkommen til en region med en særdeles interessant historie. Velkommen også til store områder for friluftsliv og rekreasjon. I Agdenes er det mulig å oppleve skog, kyst og fjellområder året rundt. Agdenes Kommune har over 60 kilometer kystlinje, og fjelltopper på over 600 meter høyde.

Agdenes kommune ligger i Sør-Trøndelag, ved innseilinga til Trondheimsfjorden. Oldtidsfunn viser at det har bodd folk her i tidlig steinalder, og av kongesagaene går det frem at konger har hatt tilhold i ytre del av Agdenes. Kommunen har variert landskap og klima - fra innland til kyst. Agdenes er en landbrukskommune. Her kappes bønder om å ha størst melk- og kjøttproduksjon.

Ytre Agdenes
Selva og Ytre Agdenes er en del av en større kommune og er bebodd av noen få hundre mennesker. Når du kjører fra Orkanger, som er et større handelssted, langs Fv710 i retning Valset fergeleie da kjører du gjennom Agdenes Kommune. Agdenes består av noen bygder langs Fv710; Ingdalen, Lensvik, Selnes, Grønningen, Selva og Brevik. Fv710 leder til fergekaia Valset i Agdenes og derfra går turen videre til Brekstad, et større handelssted. Ytre Agdenes er et fredelig landsens område med stort sett bare bønder og andre som jobber innen primærnæringene.

Selva er det perfekte stedet for turister som søker å oppleve levende "rotnorsk bondekultur" og "det rolige, gode livet på landet". Stedet er et lite utstillingsvindu av trøndersk natur & kultur og midt-norsk kirke- og samfunnsliv.

Ytre Agdenes er rik på frodig natur og naturskjønne omgivelser. Selva er svøpt i Kongelig fordums prakt som Kongsgård fra sagatiden leser man i Snorres Kongesagaer. Agdenes var virkelig i begivenhetenes sentrum i eldre tider. Her har mange Konger seilt forbi eller tatt veitsle* på kanskje "Pilgrimsvei* nr 1" inn til Trondheim og Nidarosdomen…sjøveien? Dette var før E6 ble hovedferdselsåre her i landet, og før bilprodusent Ford revolusjonerte samferdselen.

* Veitsle: For å skaffe underhold til seg og sine menn måtte rikskongene i sagatiden opprinnelig reise rundt til de forskjellige kongsgårder og fortære gårdens produkter på stedet. Dette het å ta VEITSLE (En ytelse eller gave).
* Pilegrimsvei: En åndelig vandring langs Olavsvegene til Nidaros. Pilegrimsledene i Norden utgjør et nettverk på over 500 mil.


I nærmiljø
En ferie i Agdenes er et godt utgangspunkt for å oppleve flere deler av Trøndelag da vi bare en en fergetur fra Brekstad /Fosen og en båttur fra Trondheim og Kristiansund. Man kan også bruke bilen til å kjøre Trondheimsfjorden rundt. Det er mange fine fiskeplasser langs veien. Trøndelag er også godt tilrettelagt for turister som ønsker å dra på fjelltur, mange fine store fjell man kan bestige. Det er også mulighet for å dra på "øyhopping" mellom Værnes, Leksa, Storfosna, Garten, Brekstad og Valset. I ytre agdenes finnes flere lengre grusveier og veier med fergeforbindelse som gir mulighet for naturskjønne sykkelturer. Ta med sykkelen og opplev norske kjerreveier og "bittesmå" lokalsamfunn og øysamfunn. Man kan sykle til Agdenes Fyr, til Agdenes Kirke(Værnes), eller inn langs Verrafjorden. (Verrafjorden er en "vestlandsfjord" midt i Trøndelag.) Ved Agdenes Kirke(Værnes) anløper ferge som går videre til Leksa og Storfosna/Kråkvåg og til Garten. Sykkler man så til Brekstad kan man krysse trondheinsfjorden og komme tilbake til Agdenes og Valset.

Langs riksveiene vil man kjøre forbi mange kirker. Den evangeliske-lutherske kirke er statens offentlige religion, den er Grunnlovsfestet (§2). Gjennom sommeren kan man delta på friluftsgudstjenester. Vi har et statsorganisert kirkesamvære og dersom man vil ha opplysninger om gudstjenester kan man ta kontakt med Nidaros Bispedømmekontor for mer informasjon. Vi har 49 prestegjeld i Nidaros Bispedømme. Den Norske Kirke driver misjon og vil gladelig ta imot turister!

Agdenes Kirke
Kirken ble bygd på gården Værnes i årene 1856-1858, og er hovedkirken i kommunen. Den ble tatt i bruk samme år, noe før den var helt ferdig. Kirken som er en Langkirke av tre, hadde da 329 sitteplasser. Den fikk sitt orgel i 1914. En vesentlig del av det beløpet dette kostet, var gitt av utvandrede agdenesinger, bosatt i USA.

Litjvatnet naturreservat
Litjvatnet er vernet fordi det har en svært viktig betydning som raste- og hvileplass for trekkfugler. Vatnet er svært næringsrikt, og her finnes også en del spesielle planter, bl.a. sverdlilje. Det er ferdselsforbud rundt Litjvatnet i tidsrommet fom 20 april tom 10 juli. Det er etablert et fugletårn.

Storvatnet
Et fint område for bading. Offentlig tilrettelagt område med parkeringsplasser og toalettbygg.

Verrafjorden
Verrafjorden er som en liten "vestlandsfjord" midt i Trøndelag. Det er grusveg inn over fjorden, forbi gårdsbruk og hytter og til endden av fjorden. Herfra er det mulighet for fottur i skogterreng, ev. videre mot Herdalen.


 

Copyright (C) 2010 Holthe Gjestegaard. All rights reserved.