I Trøndelag er det mange historiske, religiøse og maktpolitiske severdigheter. Vi har Olavsarven! Og vi har Nasjonalhelligdommen - Nidarosdomen! Vi har kjernen til reformasjonen i trøndelag- Austråttborgen på Ørlandet! Slik er vi nært knyttet til de store begivenheter i verdenshistoria; Kristningen av Europa (Vikingehedningene), Pavekirken & Reformasjonen, og til og med under 2. verdenskrig var Trøndelag et strategisk viktig område.

1. Olavsarven og Slaget på Stiklestad
Det var ikke Olav Haraldssons liv som gjorde ham til helgen - men hans død. At han tapte og ble drept i slaget på Stiklestad 29. juli 1030 - ble en avgjørende hendelse i norsk historie. Fra hans tid får kristendommen for alvor feste i landet. Det er en mann som på en spesiell måte er knyttet til Nidarosdomens historie. Det er landets største helgen, martyr og heltekonge - Olav Haraldsson - Olav den Hellige. Man sier at Norge ble kristnet ved sverd.

2. Olav den Hellige og Nidarosdomen
Liket av Olav den Hellige ble smuglet bort og gravd ned i en sandmeling der Nidarosdomen nå ligger. Snart begynte underlige ting å skje. En solformørkelse ble umiddelbart koblet til slaget, som et bud om himmelens vrede og et tegn på at Stiklestad lå i avglansen fra Golgata, der det også ble "mørke midt på dagen." Det gikk gjetord om plutselige helbredelser, blant annet fikk en av kongens banemenn, Tore Hund, leget et sår i hånden da et stenk av kongens blod kom på det, og han brøt opp og dro på botsferd til Jerusalem. Vel et år etter kongens fall ble liket gravd opp. Da kisten ble åpnet så de at kongens legeme var helt uskadd, hår og negler hadde vokst og han var rød i kinnene. Biskop Grimkjell erklærte han for helgen og martyr, og Hellige Olav ble lagt i et kostelig tredobbelt skrin og satt på høyalteret i Clemenskirken. Olav den Hellige fikk ærestittelen Rex Perpetuus Norvegiae, Norges evige konge og Olsok (29. juli) er nasjonal festdag i Norge.

3.Friluftspelet på Stiklestad og Olavsfestdagene/Olsok
Hver sommer arrageres det Friluftsspill på Stiklestad og hver sommer arrangeres Olavsfestdagene i Trondheim med mange arrangement og konserter i Nidarosdomen. En er hjertelig velkommen til å bli med i feiringen av Olsok, en nasjonal festdag og høytidsdag. For mer informasjon kan man besøke turistkontoret i Trondheim, som ligger på Torvet, å få mer informasjon om steder man kan besøke i Trondheim. Stiklestad ligger litt nord for Trondheim, i Verdal, ca. 90 km fra Trondheim og 60 km fra Trondheim Lufthavn Værnes. Nord- og sørgående tog stopper på Verdal stasjon.

4. Fosen/Ørlandet
Austrått
Austrått er en av de eldste adelige setegårder i Norge. Her har stormenn og adel bodd siden vikingetiden. Fru Inger til Austrått som eide gården på 1500-tallet, er den mest berømte. En sentral skikkelse under Reformasjonen. Hun eide store deler av landet etter at hun fikk kjøpt opp mye Kirke gods. Fru Ingers yngste datter, Lucie, giftet seg med Jens T. Bjelke. En av deres etterkommere, rikskansler Ove Bjelke, oppførte i 1650-årene adelsslottet på ættegården. I dag er Austråttborgen nasjonaleiendom, forvaltet av statsbygg og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Gårdskirken fra 1100-tallet er kjernen i anlegget. Her finner du middelalderskulturer og rikt interiør fra Ove Bjelkes tid. I Borggården kan man glede seg over fargerike svalganger med de kjente kloke og dårlige jomfruer.

En kan også besøke Austråttkanonen. Det er også en golfbane i nærheten til Austråttlunden - en friluftspark.

5.Uthaugsgården
Gårdsbruk og handelssted. Bygd som sete under Austrått ca. 1740, og etablert som handelssted i 1859. Hovedbygningen betår av 40 rom, samtlige møblert med det originale inventaret - som for det meste er anskaffet på handelsreiser i utlandet. Bygningen med inventar viser en sammenhengende utvikling gjennom 250 år. I tillegg til handel ble det drevet post, telegraf, dampskipekspedisjon, værstasjon, losstasjon og pensjonat. På Uthaug kan du også oppleve "Sjøgata" - en vernet småhusbebyggelse der du kan se hvordan fiskerne levde da Uthaug var et aktivt fiskevær.

Ørlandet ligger bare en fergetur fra Agdenes og man kan også ta hurtigbåt inn til Trondheim eller dra til Kristiansund på en dagstur.

Andre severdigheter i Trøndelag;
Stiftsgården (Kongelig residens i Trondheim)
Munkholmen (Trondheim)
Kristiansten festning (Trondheim)
NTNU (Trondheim)
Sverresborg (Trondheim)
Rustkammeret(Trondheim)

6. Festung Norwegen - og kystartilleribrigaden Trøndelag(Agdenes Befestning)
"Festung Norwegen" er på tysk en benevningsmåte på de festningsverkene som ble bygd opp i Norge i løpet av 2. Verdenskrig. Særlig gjaldt det installasjoner langs heile kysten, som del av atlanterhavsmuren (Atlantikwall).

Nazistene forsøkte å befeste seg langs hele norskekysten og ta kontrollen på hele Europa. Nazismen som ideologi var en STYGGEDOM og ved help av Norges Konge og de allierte-styrker klarte det norske folket å kjempe ned dette grusomme verdensondet. I 1944 la Amerikanske og allierte soldater ned sine liv på strendene i Normandie for at vi skulle vinne vår frihet fra Nazismens overherredømme. (Operasjon Overlord) Kongen sa da freden var sikret; "Vi må aldri glemme å takke Vår herre for hans nådige styrelse like til det siste gjennom denne lange tid, full av prøvelser for land og folk. Vi takker fordi vårt land ble forskånet fra å bli den siste slagmark i Europa-krigen."

I dag er "Festung Norwegen" bare severdigheter og museum. Og takk Gud for det! En stor takk til landets Konge og de allierte sryrker for at vi Nordmenn slapp å bli fanget innenfor nazismens murer eller kommunismens jernteppe.

6.1. Agdenes Befestning - 1886-1993 (Kystartelleribrigade Trøndelag
Agdenes besfestninger var en gruppe befestninger som ble opprettet ved utløpet av Trondheimsfjorden på slutten av 1800-tallet, som en del av den generelle opprustning opp i mot unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Agdenes befestning fikk tildelt utbyggingsmidler i 1895, og alt i 1896 begynte grunnervervelsen og utbyggingen av fortene. Kanonstillingene og kanonene kom på plass i perioden 1897 til 1899, mens støttefunksjoner og bygningsmasse for innkvartering av mannskap etc. ikke kom på plass før en del år senere,

Det opprinnelige navnet på den gruppen med fort som HYSNESET, BRETTINGEN og HAMÅRA utgjorde, var Agdenes Befestninger. Dette navnet var det offisielle navnet i perioden 1886 til 1937. Disse fortene ble opprinnelig oppsatt med kanoner av typen 15cm Armstrong og 21cm Armstrong. I tillegg til fortene så besto befestningen av kystmeldestasjoner ved Røysa, Løkhaugen, Smellingen, på Grande og på Tarva. Agdenes festning eksisterte fra 1937 til ca. 1962, med unntak av krigsårene 1940-1945, da anlegget var okkuperte av det tyske militærvesenet.

Under 2. Verdenskrig ble de 3 fortene i Agdenes Festning besatt av den tyske okkupasjonsmakten, og inngikk som en del av artillerigruppe Drontheim-Ost. Nazistene forsterket disse fortene betydelig under 2. Verdenskrig, I tillegg til å etablere en rekke nye fort og torpedobatterier i trondheimsfjorden; på Ørlandet, Tarva og Storfosna. Det ble etablert et marinekystfort ved Åremsneset. Ved Hambåra så ble det, i tillegg til marinekystfort, etablert et torpedobatteri. Men Austrått Fort er muligens det best kjente.

Etter nazismens kapitulasjon i 1945, ble det raskt klart at det norske kystartelleriet hverken hadde kapasitet på det tidspunktet, eller noensinne ville få kapasitet til å bemanne alle fortene og befestningene den tyske okkupasjonsmakten hadde bygget iløpet av krigsårene, og man begynte etter hvert jobben med å vurdere hva man skulle gjøre med alt materialet og anleggene etterlatt av Nazistene. Stortinget vedtok å oppheve festningeorrganisasjonen i 1960/61, og Agdenes festning ble da delvis erstattet av Gruppe Agdenes. Gruppe Agdenes eksisterte frem til den ble lagt ned, 31. Desember 1993. Med nedleggelsen av Gruppe Agdenes, avsluttet man dermed en nesten 100 år lang Befestningshistorie.

6.2. I dag kan man besøke Austrått fort. Fortet er et kystfort ved Ørland i Sør-Trøndelag. Fortet ble bygget av tyske okkupasjonesstyrker under 2. Verdenskrig. Kanonbatteriet på Ørlandet består av et av trippeltårnene fra den tyske slagkrysseren "Gneisenau". Dette er i dag det eneste gjenværende trippeltårn av sitt slag i verden. Kanontårnet på Lundahaugen var opprinnelig det aktre, C-tårnet, på "Gneisenau". Sammen med de tilsvarende A- og B-tårn var dette hovedartilleriet ombord. "Gneisenau" ble 26/27. februar 1942 bombet av britiske bombefly mens det lå i flytedokk i Kiel. Gnister fra en av bombene antente kruttmagasinet for A-tårnet. Dette førte til at hele kruttforrådet brant opp under en heftig brann. Trykket under dekk ble så stort at A-tårnet ble løftet i sin barbette. For egen maskin gikk "Gneisenau" til Gotenhafen hvor det allerede var planer om ombygging til 38cm artilleri, men i juni 1942 ble ombyggingen skrinlagt. I krigens sluttfase ble "Gneisenau" senket for å blokkere innseilingen til Gotenhafen. Skytset ombord ble demontert og satt opp forskjellige steder på land. A-tårnet ble satt opp som enkeltkanoner i den tyske "Atlanterhavsvollen" ved Hoek van Holland ved utløpet av seilingsleden til Rotterdam. B-tårnet ble montert i et fjellanlegg på Fjell festning på Sotra, vest for Bergen. C-tårnet ble montert på Lundahaugen ved Austrått. Et omfattende bygningsarbeid ble gjennomført for å få kanontårnet på plass på Lundahaugen. Det ble sprengt ut sjakter i fjellet og rundt sjakten for tårnet ble det støpt rom for ammunisjonslagre, en kraftstasjon og for drivstoff- og vanntanker. I det samme området ble også forlegningsrom for hele tårnbesetningen bygget. Til disse fjellanleggene hadde man egne innganger i fjellet under tårnet. Et større ventilasjonsanlegg ga luft til forlegningen og til dieselmotorene i maskinstasjonen. Som arbeidskraft ble det brukt 3-400 jugoslaviske partisaner/krigsfanger. Totalt var ca. 640 jugoslaver innom Austrått i løpet av krigen. Disse var forlagt i en kummerlig fangeleir som lå på sletten øst for tårnet, langs vegen til Austråttborgen. Slavearbeiderne fikk hard behandling og mange ble drept under arbeidet.

I 1945 ble batteriet underlagt kystartilleribrigade Trøndelag og senere benevnt Agdenes festning. Austrått Fort med batteri var en del av kystartelleriet frem til det ble nedlagt i 1968. I dag, på Austrått, er det guidede turer gjennom anlegget på sommertid.

Andre Fort
*Kråkvåg Fort på Kråkvåg/Storfosna. Mulighet for guided turer.
*Hambåra i Selva. Her er det bare rester og ruiner igjen, men stedet ligger langs riksvei 710 ca. 1 kilometer fra Selva i retning Orkanger.
*Nevnes bør også Ørland Flystasjon. Nazistene eksproprierte og anla flyplass på Ørlandet. Det er til dags dato en kampflybase. Hovedflystasjon for det Norske forsvaret og en beredskapsstyrke for Nato, og et alliert treningssenter for NATOs luftstyrker.

Nasjonale Festningsverk
Nasjonale Festningsverk i forsvarsbygg har fått i oppgave å forvalte 14 festninger som er definerte som nasjonale festningsverk. Deres visjon er å skape nytt liv på militærhistorisk grunn. Festningene skal ivaretas som nasjonale kulturminner og det skal tilrettelegges for eksisterende og ny bruk. Nasjonale Festningsverk skal bringe festningene inn i en ny tid, og bevare deres egenart og historie gjennom å utvikle festningene til attraktive arenaer i samarbeid med andre aktører.
Les mer på nasjonalefestningsverk.no

Den strategiske betydning av ytre Trondheimsfjord
Hitler og hans tyske innvasjonshær anså Trøndelag som et viktig strategisk område. Vår beliggenhet med nærhet til Svenskegrensa og nord-sør forbindelsen gjorde Trøndelag til et satsningsområde for Nazistene. Trondheimsfjorden med sin dybde og mange utganger så Hitler på som en god plass for ubåter. Han bygget ubåtanlegg i Trondheim og anla ankringsplasser i Selvbukta og i Åsenfjorden. På fosen bygde han flyplass og mange fort og festninger. Alt dette i et forsøk på å bygge en "atlanterhavsmur" og ta makten over hele Europa.

I Trondheimsfjorden ved Åsenfjorden og Selvbukta anla Hitler oppankringspunker for båter og Tyskerne hadde full kontroll over luftrommet i Trøndelag og kunne derfor sende ut båter fra dette området uten å bli angrepet. Veien ut i Atlanterhavet gikk nærmest uforstyrret fra Trøndelag. Tyskerne bygde og forsterket fortene i området rundt Trondheimsfjorden. Hitler bygde kanoner og Fort i en slik utstrekning at regionen aldri noensinne har opplevd lignende. I dag kan man besøke noen av disse kanonene og fortene. Lykkeligvis ble de bare severdigheter og museum.

Velkommen til Trøndelag.
Victory starts here! 

Copyright (C) 2010 Holthe Gjestegaard. All rights reserved.