Holthe Gjestegård ligger sentralt i Selva i Agdenes Kommune. Gården driver med melke- og kjøttproduksjon. I tillegg drives fiskeskole på gården. Holthe Gjestegård leier ut feriehus og feriehytter til gjester som kommer fra hele verden. Enhetene leies ut på ukesbasis, for kortere opphold anbefaler vi motellet ved Selva Kro. Husene er tilrettelagt for selvhushold.

I samarbeid med Selva Kro & Motell leies lokaler og overnatting bort til større kurs og konferanser.

Vår visjon:
Gjestegården har som overordnet visjon å synliggjøre norsk natur & kultur; vi ønsker å bidra til å åpne opp norskt kirke-, religions- og samfunnsliv for gjester fra hele verden. Vårt mål er å trekke frem det absolutt beste ved Norsk Kultur - Trøndelag.

Litt Gårdshistorie:
Holthe Gård har vært i slektens eie siden 1841. Ytre Agdenes har vært under Ørland Prestegjeld, og familier har vært leilendinger helt frem til selveie ble mulig på 1800-tallet. Selva ble handelssted først i 1868. Siden Reformasjonen på 1500-tallet, da Fru Inger fra Austrått øvde stor innflytelse og makt i regionen, har en stor del av gårdene i Agdenes hørt til under Austråt Gods. I 1668 var flere gårder i Agdenes under Austråt Gods mens andre var under Trondheims Domkirke eller Ørland Prestebord.

Men. Historien går helt tilbake til Vikingetiden. Og enda lengre tilbake i tid. Oldfunn forteller med sikkerhet at det har levd folk langs kysten, fjordene og vatna i Agdenes tidlig i steinalderen. Det er gjort flere steinalderfunn i Agdenes og arkeologer regner dette for å høre til den såkalte "Fosnakulturen."

 

Copyright (C) 2010 Holthe Gjestegaard. All rights reserved.